Rengøring og smøring af hængsler på vinduer og døre

En korrekt rengøring samt smøring af hængsler er også en vigtig del af vedligeholdelsen af dine vinduer og døre.

1.

Efter nymonteringen af vinduer og døre er det en god ide at bruge rigelige mængder af vand i forbindelse med den første rengøring. Her skal du også huske at fjerne eventuelle silikone- og limrester. Det gøres nemt med enten fortynder eller med benzin, men pas på ikke at ramme de malede overflader på vinduet eller døren.

2.

Ved de følgende rengøringer af vinduer og døre (afvaskning af det udvendige træværk) samt efter vinduespudsning skal rammerne og karmene eftertørres med en tør klud.

3.

Årlig smøring. Alle håndtag, hængsler, låse etc. bør mindst én gang om året gennemgå en smøring med almindelig husholdningsolie og samtidigt holdes fri for støvansamlinger og snavs.

"Hænger" døren?

Hvis døren begynder at “hænge” er det vigtigt at få rettet hængslerne, så den igen sidder korrekt, da det ellers kan ødelægge lukkemekanismen. Tal evt. med din fagmand eller tømrer, så det bliver gjort rigtigt.

Generelt er det vigtigt at huske på, at til rengøring af malede overflader på vinduer og døre, må der aldrig benyttes opløsningsmidler som f.eks. benzin, fortynder etc.

Se også: Vedligeholdelse