10 års garanti

Bedst-Billigsts vinduer og døre produceres på egen topmoderne og optimerede fabrik. Den optimerede kvalitet gør at, vi udover den normale 5 års garanti, tilbyder dig en ekstra garantiperiode på yderligere 5 år, så der ialt er 10 års garanti på produkter produceret på Bedst&Billigsts egen fabrik.

10 års garantien omfatter både CE Kernetræ, CE Træ/Alu serierne samt PVC

Den 10 årige garantiperiode er gældende for produkter der er bestilt efter den 17. marts 2015 - med mindre at kunden har fravalgt den 10 årige garanti til fordel for en 5 årig garanti, f.eks i forbindelse med priskampagner. Dette vil dog fremstå i ordrebekræftelsen.
Ordrer eller produkter, der er bestilt før denne dato er dækket af den normale 5 årige garanti.

Betingelser for 10 års garanti hos Bedst og Billigst

1. 10 års garanti, dækker for produkter der er leveret i Danmark og kun så længe produktet befinder sig i Danmark.
2. 10 års garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Dvs at produktions- og materialefejl udbedres i op til 10 år efter bestillingsdatoen. Bemærk det er bestillingsdatoen, der er den gældende og ikke leveringsdatoen.
3. Ved benyttelse af 10 års garantien skal der reklameres i rimelig tid efter at fejlen er opdaget. Reklamationen skal være skriftlig med tilhørende dokumentation for den opståede skade, fortrinsvist med vedhæftet billeddokumentation.
Bestillingen eller købsbevis skal kunne dokumenteres i form af kopi af ordrebekræftelsen.
Det er alene købers ansvar at kunne fremvise denne nødvendige dokumentation, da Bedst og Billigst kun opbevarer kunde og produktoplysninger i 5 år.
4. 10 års garanti dækker udelukkende selve produktet og ikke eventuelle omkostninger til afmontering / montering eller øvrige ekstra omkostninger forbundet herved.

Garantiudbedringsprocess

Bedst-Billigst udbedrer efter skøn fejlen ved foretagelse af forsvarlig reparation, udskiftning af berørte dele eller med et erstatningsprodukt. I tilfælde af, at det pågældende produkt ikke længere forefindes i Bedst og Billigsts sortiment eller ikke kan produceres uden væsentlig ulempe og omkostninger, er Bedst og Billigst berettiget til at levere et alternativt tilsvarende produkt.

Bedst og Billigsts 10 års garanti dækker ikke:

a.) Fyldninger i døre eller dørtrin i hårdtræ, samt vandindtrængen ved indadgående døre.
b.) Fejl, skader eller funktionsproblemer der skyldes manglende eller dårlig vedligeholdelse, herunder mangelfuld eller dårlig rengøring af den udvendige overflade.
c.) Bevægelige dele og andre dele, hvor skadens årsag er almindeligt slid og ælde - herunder:
Låsekasser, Håndtag og greb, Beslag og lukkemekanismer, Tætningsbånd og lister.
Disse dele er ikke fremstillet af Bedst og Billigst og er iørvigt underlagt af garantiperioden fra den pågældende producent.
d.) Overfladebehandling, maling og andre forhold som ikke er dækket af Bedst-Billigsts almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
Herunder også overfladebehandlede produkter, der ikke løbende er blevet vedligeholdt som foreskrevet i vedligeholdsvejledningen.
Det er kundens eget ansvar at indhente disse dokumenter, som er disponible til downloadning på Bedst-Billigsts hjemmeside eller som evt. kan rekvireres via mail.
e.) Skader på et produkt, som har været udsat for særligt uhensigtsmæssige ydre og eksterne påvirkninger fra andre bygningsdele, ekspanderende skumtyper eller fra uanmindelige påvirkninger fra varme, varmekilder, kemi, fugt eller klima.
f.) Materialefejl der under særlige forhold er indtrådt efter leveringen af produktet. g.) Skader, fejl eller mangler, der kan henføres til utilstrækkelig eller fejlagtig opbevaring, transports eller flytningsskader, samt monteringer der ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.
h.) Flækkede eller revnede ruder, som normalt er et forsikringsspørgsmål.
Fristen for reklamation af visuelle glasfejl er 3 måneder fra leveringsdatoen.
Energiglasset der produceres af anerkendte glasleverandører er iøvrigt begrænset til producentens garanti på 5 år.
i.) Produkter der er monteret i særligt udsatte områder med stærke påvirkninger fra klimaet og omgivelserne, som f.eks. kystnære områder eller lignende
j.) Farveforskelle eller blegninger i overfladen, der er opstået på grund af vind og vejr. k.) Skader der kan henvises til efterfølgende ændringer i produktet som f.eks ekstra udluftning, brevsprækker, kattelemme eller lignende.

Fordele som er inklusive på billige vinduer og døre:

 • BR18 Energikrav
 • Produktion efter dine mål
 • Ingen forudbetaling
 • Tyverisikret Glasmontering
 • Ingen sømhuller
 • Inkl. ekstra tyverisikring
 • Classic Profil
 • Indfarvede alu-energisprosser
 • Øko-behandlet
 • Knastfrit / fingerskarret træ
 • 10 Års Garanti
 • Indfarvede alulister hele vejen rundt