Op til 55% i webpris / Bestil senest 29/5
 

Monteringsvejledning for vinduer og døre

Herunder kan se du se en kort monteringsvejledning. Nederst på siden kan du hente en mere fyldestgørende monteringsvejledning for nye vinduer og døre i pdf-format,
som også beskriver hvilke værktøj og materialer du skal bruge til en korrekt montering.
Hvis du følger beskrivelsens punkter er det ikke så svært, selv at montere sine nye vinduer og døre. Det kræver blot at du er lidt omhyggelig.

Vigtig information inden du begynder afmonteringen af de gamle vinduer eller døre:

Vi anbefaler, at du gennemtjekker de nye vinduer eller døre for fejl og mangler, inden du begynder at afmontere de gamle.
Da nye elementer med eventuelle fejl ikke må monteres, kan du risikere at stå i den ærgelige situation med "huller i huset".
Så derfor - tjek de nye elementer, inden du afmonterer de gamle.

Montering af vinduer:

1. Placering af karmen (selve karmen på vinduet)
sæt vindueskarmen ind i murhullet, omkring 3-5 cm fra forkanten af muren.
Fastgør vinduet i midten af hullet med trækiler, og juster vinduet så fugningen kan få samme tykkelse hele vejen rundt om vinduet.
2. Check at Bundkarmen er helt i vater.
3. Fastgør karmen med karmplugs i de øverste hjørner.
Rammen skal nu monteres, så der er lige meget luft mellem ramme og karm (foretag evt. justering med kilerne).
4. Hvor mange fastgørelser bør du have?
Hvis vinduet har en højde på under 100 cm, benyttes der 2 karmplugs i hver side.
Hvis vinduet er højere end 100 cm., bør der være flere fastgørelser. Placer opklodsningerne bag ved alle fastgørelserne.
Når monteringen af vinduet er færdigt skal det "tilstoppes" fra den udvendige side med isoleringsmateriale.
Pas på ikke at presse karmen.
5. Fugning rundt om vinduet:
Nu kan der afsluttes med selvklæbende fugebånd, elastisk fugning eller mørtelfugning.
Det nemmeste er at bruge selvklæbende fugebånd som sættes direkte på karmen i fugehullet.
Husk at checke fugebredden inden du køber fugebåndet.

Montering af døre:

1. Dørrammen tages af. Karmen sættes i, hvor hængselssiden sættes i lod og fastgøres med 3-4 karmplugs.
2. Derefter hænges dørrammen på karmen og karmen justeres med kilerne.
3. Et godt råd er, at luftafstanden mellem overkarm og dørramme skal tilpasses sådan,
at der er meget lidt luft i håndtagssiden i forhold til hængelssiden.
På den måde kan døren "sætte sig" uden at "slæbe" på.
4. Fugning af døre har samme fremgangsmåde som ved vinduer.

Montering af dobbeltdøre

(se iøvrigt uddybende info under montering af døre.)
1. Dørrammerne tages ud af karmen.
2. Karmen klodses op i bunden og justeres med kiler i side og top.
3. Hængselssiden, hvor den stående dør skal sidde, sættes i lod og fastgøres med 3-4 karmplugs (se forboring som ved montering af døre).
Den øvrige del af karmen skal endnu ikke fæstnes med skruer, men stadig kun være med klodser og kiler.
4. Den stående dørramme hænges først på karmen.
5. Den gående dør skal nu monteres som værende en enkelt dør (se montering af døre).
Ved hjælp af kilerne og opklodsningen, justeres den gående dør i hængselssiden,
således at døren i lukkesiden (inde mod den anden dør) næsten rører topkarmen - så den herefter kan “sætte sig”.
6. Nu kan de resterende karmplugs fastgøres og kilerne fjernes, så der kun er opklodsningen tilbage - du er nu klar til fugningen.
7. Selve fugningen af dobbeltdøre, har samme fremgangsmåde som ved vinduer.
Bemærk: fugning ved aludørtrin:
Ved indadgående døre med alubundtrin, er det vigtigt at fugningen under trinet foretages dybere -
dvs fugningen skal være min. 1 cm. ind under trinet, for ikke at blokere for drænrøret.

Generelt ved montering af vinduer og døre:

Monteringer bør ALDRIG foretages med ekspansionsskum, da skummet trykker ukontrollerbart på karmene og kan medføre skævheder.

Monteringer af døre ved siden af et sideparti:
Hvis du vælger selv at sammenbygge en dør med et sideparti, skal du være opmærksom på, at hængselssiden altid skal vende ind mod væggen / muren.
Dette er for at give mere stabilitet og undgå skævheder.

Hent Bedst & Billigsts monteringsvejledning