Tillæg til BR18

Du kan herunder læse mere om de tillæg der er blevet tilføjet til BR18 - og hvordan det har betydning for dit vindueskøb.

Men husk: Vinduer fra Bedst&Billigst opfylder kravene for de nye tillæg til BR18!

Hvad betyder tillægget til BR18 i forhold til køb af nye vinduer og døre?

Vinduets isoleringskapacitet beregnes som en U-værdi. U-værdien angiver varmetabet og beskriver, hvor god isoleringskapaciteten er i vinduet. Kort sagt, hvor meget varme der går gennem vinduet indefra og ud. Jo lavere en U-værdi, des bedre er isoleringsevnen på vinduet.

Kontakt os hvis du ønsker beregning af energidata (Ew, Uw, g, LT) på et aktuelt tilbud eller ordre.

Hvad betyder Eref i forhold til køb af nye vinduer og døre?

Eref er en værdi der fortæller om vinduets samlede energibalance. Energibalancen indikerer derfor forholdet mellem vinduets varmetab og varmetilskud. Et vindue kan tilføje varme til en bolig gennem solens stråler. En positiv værdi opnås derfor ved at se på vinduets evne til at lade solens stråler trænge gennem vinduet. Omvendt ses der også på vinduets evne til at holde på varmen i boligen. En negativ værdi angiver derfor i hvilken grad vinduet isolerer og dermed bremser for varmeudslippet. En vigtig faktor her er, hvor vinduet er placeret. Et nordligt placeret vindue tilføjer meget lidt varme, mens et sydligt placeret vindue ofte vil tilføje betydeligt mere varme til huset. En samlet positiv Eref-værdi betyder derfor, at der bliver lukket mindre varme ud end ind, hvilket vil sige at vinduet giver et positivt energitilskud til boligens samlede varmeregnskab. I forhold til tillægget til BR18 er kravene, at Eref-værdien skal være 0 – det vil sige at energitilskuddet fra solens stråler skal opveje energitabet fra karm, ramme og glas opmålt over hele fyringssæsonen som er fra 1. oktober til 30. april. Til sammenligning måtte Eref-værdien i det gamle BR18 ikke være mindre end -17 kWh/m2 pr. år.

Er du i tvivl om kravene til tillægget til BR18 og dit valg af vinduer og døre?

Hvis du har spørgsmål til det nye tillæg og hvordan det påvirker dit valg af vinduer, så er du altid velkommen til at kontakte os i Bedst&Billigst. Skriv enten en mail til os på bb@bedst-billigst.dk, chat med os her på siden eller ring til os på 70 26 74 74.